Hội nghị quốc tế

Viễn Cảnh Đông Nam Bộ

SOUTHEAST VIETNAM OUTLOOK

31/05/2018 & 6&7&8/12/2018

Đại học Thủ Dầu Một

Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: Kinh nghiệm các quốc gia châu Á và bài học cho vùng Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

số 06 Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa,
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

45 BÀI VIẾT

40 DIỄN GIẢ

8 TRƯỜNG ĐẠI HỌC

MỤC TIÊU

  • Chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về vấn đề nguồn nhân lực của các quốc gia trong khu vực châu Á và trên thế giới;
  • Kết nối các học giả, doanh nghiệp và lãnh đạo địa phương hướng đến một nhận thức chung về vấn đề nguồn nhân lực trong bối cảnh Công nghiệp 4.0, từ đó xây dựng những giải pháp hữu hiệu với sự tham gia đồng bộ của các bên liên quan;
  • Xây dựng hệ sinh thái tri thức với sự phối hợp giữa các bên liên quan để từng bước hiện thực hóa tầm nhìn cho sự phát triển của vùng Thành phố Hồ Chí Minh
Tải file tài liệu::