Hội nghị quốc tế

Viễn Cảnh Đông Nam Bộ

SOUTHEAST VIETNAM OUTLOOK

31/05/2018 & 6&7&8/12/2018

Đại học Thủ Dầu Một

Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: Kinh nghiệm các quốc gia châu Á và bài học cho vùng Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

số 06 Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa,
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

45 BÀI VIẾT

40 DIỄN GIẢ

8 TRƯỜNG ĐẠI HỌC

MỤC TIÊU

  • Chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về vấn đề nguồn nhân lực của các quốc gia trong khu vực châu Á và trên thế giới;
  • Kết nối các học giả, doanh nghiệp và lãnh đạo địa phương hướng đến một nhận thức chung về vấn đề nguồn nhân lực trong bối cảnh Công nghiệp 4.0, từ đó xây dựng những giải pháp hữu hiệu với sự tham gia đồng bộ của các bên liên quan;
  • Xây dựng hệ sinh thái tri thức với sự phối hợp giữa các bên liên quan để từng bước hiện thực hóa tầm nhìn cho sự phát triển của vùng Thành phố Hồ Chí Minh
Tải file tài liệu::

Lễ công bố chương trình hội thảo và ký kết MoA

từ
9:00
đến
9:15

Đón khách

từ
9:15
đến
9:30

Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Thủ Dầu Một

từ
9:30
đến
9:45

Phát biểu của lãnh đạo tỉnh Bình Dương/Sở KHCN TP.HCM

từ
9:45
đến
10:00

Thuyết minh ý tưởng và nội dung kế hoạch tổ chức Hội thảo: TS. Trương Minh Huy Vũ

từ
10:00
đến
10:15

Giới thiệu dự thảo quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ Đông Nam Bộ: PGS.TS. Nguyễn Đức Lộc

từ
10:15
đến
10:30

Hỏi và đáp. Đại diện trả lời: TS. Trương Minh Huy Vũ, PGS.TS. Nguyễn Đức Lộc, PGS.TS. Hoàng Văn Việt

từ
10:30
đến
10:45

Lễ ký kết MoA giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Khu Công nghệ phần mềm, ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

từ
10:45
đến
11:00

Đại diện trong nước/quốc tế phát biểu ủng hộ ý tưởng

từ
11:00
đến
11:15

Đại diện BTC đáp từ

từ
11:15
đến
11:20

Chụp hình lưu niệm

từ
11:30

Tiệc thân mật

Họp báo trước Hội thảo & Tiệc gặp gỡ

từ
9:00
đến
11:30

Họp báo trước Hội thảo

từ
18:00
đến
20:00

Tiệc gặp gỡ giữa nhà tổ chức với các khách mời tham dự

- Phiên thảo luận chuyên đề
- Phiên khai mạc toàn thể - đối thoại với các đại diện doanh nghiệp, chủ đầu tư và các chính khách
- Công bố Báo cáo thường niên
- Tiệc Gala dinner

từ
8:00
đến
9:30

Workshop chia phiên thảo luận

từ
9:30
đến
10:00

Nghỉ giải lao

từ
10:00
đến
11:30

Workshop chia phiên thảo luận

từ
11:30
đến
13:00

Nghỉ trưa

từ
13:00
đến
13:30

Đón tiếp đại biểu

từ
13:30
đến
14:00

Văn nghệ chào mừng

từ
14:00
đến
14:45

Lãnh đạo trường Đại học Thủ Dầu Một, lãnh đạo tỉnh Bình Dương, Hiệu trưởng trường Đại học KHXN&NV TP. HCM phát biểu khai mạc

từ
14:45
đến
17:00

Phiên đối thoại với đại diện doanh nghiệp, chủ đầu tư và chính khách

từ
17:00
đến
17:30

Công bố Báo cáo thường niên

từ
17:30
đến
18:00

Báo cáo tổng kết – Chụp ảnh lưu niệm

từ
18:00
đến
20:00

Tiệc Gala dinner

Tham quan doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

từ
8:00
đến
11:00

Tham quan doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương